การใช้กระดูกอ่อนเสริมจมูก


                 กายวิภาคของจมูกประกอบด้วยส่วนที่เป็นกระดูกแข็งตรงโคนและกระดูกอ่อนช่วงปลาย ในส่วนของปลายจมูกจะประกอบด้วย กระดูกอ่อนคู่ล่าง(lower lateral cartilage)แบ่งเป็นข้างขวาและซ้ายตามรูป

กายวิภาคของจมูกกายวิภาคของจมูก

 

            การที่ปลายจมูกของเราจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่น กลม หรือทู่ๆ แบนหรือตั้ง จมูกดูเชิดหรือดูมีปลายลงมาจะขึ้นอยู่กับ ลักษณะขอกระดูกอ่อนคู่นี้ว่า มีความแข็งหรืออ่อนแค่ไหน ขนาดใหญ่หรือเล็ก มีการประกอบกันยังไง ทำมุมตรงปลายจมูกอย่างไร เช่น ถ้ามีความแข็งแรงตั้งขิดกันก็ทำให้ปลายจมูกดูกลมมน หากกระดูกอ่อนคู่นี้แยกห่างกันก็จะทำให้ปลายจมูกดูเป็นก้อนเหลี่ยม หากวางตัวเงยขึ้นก็ทำไห้ดูจมูกรั้นเชิดขึ้น หากวางตัวก้มลงก็ทำให้ดูปลายจมูกยาวขึ้นเป็นต้น ดังรูป

รูปลักษณะปลายจมูกแบบต่างๆ
               การใช้กระดูกอ่อนมาเสริมปลายจมูก สามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้เหมือนกัน เช่น คนที่มีจมูกดูเชิดขึ้นที่เกิดจากกระดูกอ่อนปลายจมูกเงยมาก หากเสริมด้วยวัสดุอื่นเพียงอย่างเดียวเข่นซิลิโคนอาจไม่พอ หากใส่ตรงปลายเยอะๆก็จะดันเนื้อตรงปลายจมูกมาก อาจจะเสริมด้วยกระดูกอ่อนได้ หรือบางกรณีเช่นเคยเสริมจมูกมาหลายครั้ง ทำให้มีปัญหาปลายจมูกดึงรั้ง(scar contraction) ก็ใช้กระดูกอ่อนมาเสริมได้ เพราะร่างกายจะตอบรับได้ดีเนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อของตัวเอง ไม่มีปํญหาเรื่องการแพ้ คงรูปได้ดีถ้าทำดีๆ กระดูกอ่อนที่สามารถเอามาใช้ได้ก็เช่นกระดูกอ่อนหลังใบหูตรงตำแหน่งที่ไม่ทำให้หูผิดรูป หรือกระดูกอ่อนในโพรงจมูกก็ทำได้ซึ่งก็มีข้อดีคือแผลจะอยู่ภายในจมูกไม่ต้องเปิดหลายแผล

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรวมค่ายา 26000 บาท

นัดหมายที่ 0816678481  , 026937755

ส่งข้อความปรึกษาทางfacebookหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ๊ก

 

ภาพเหล่านี้เป็นผลงานของหมอต่อพงศ์คลินิกได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วครับ

รูปตัวอย่างคนไข้ที่เสริมปลายจมูก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

เสริมจมูกกระดูกอ่อนหลังหูหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

 

เสริมจมูก+ใช้กระดูกอ่อนหลังหูเทียม(acellular dermal graft) 20000 บาท (โปรโมชั่น)

เสริมจมูก+กระดูกอ่อนหลังหูตนเอง(cartilage graft) 28000 (โปรโมชั่น)

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิก 081-6678481,02-6937755

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ส่งข้อความปรึกษาทางfacebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ๊ก