ประวัติแพทย์ ต่อพงศ์ พลจันทร์

facebook ต่อพงศ์ พลจันทร์

facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า คลิ๊ก

นายแพทย์ ต่อพงศ์ พลจันทร์
2535-2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
2538-2544 แพทย์ศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
2544-2547 ใช้ทุนรัฐบาลรพ.ชุมชน
2547-2550 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.ครีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
(รับรองโดยแพทยสภา)
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา

2550-2552 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(รับรองโดยแพทยสภา)
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างใบหน้า
งานวิจัย  
-การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดอ้างอิงบนโหนกแก้มและ nasolabial หลังการดึงหน้าโดยการเลาะผ่าน midface ligament 

คลิ๊กที่นี่

สมาชิกแพทยสภา
สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า แห่งประเทศไทย

Ent training

-Basic sciences in Otolaryngology-Head&Neck Surgery Course Chulalongkon University Bangkok 2547
-ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม การเขียนโครงร่างวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547
-Temporal bone Surgical dissection:basic course :ontological center:Bangkok&international center for otologic training 2547
-4th Endoscopic sinus surgery:paranasal sinus anatomy & soft cadaver dissection course:chulalongkorn university,Bangkok,2548
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(โสต ศอ นาสิก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
-Comprehensive otoryngology-head&neck course:bhumipol aduulyadej hospital Bangkok ,2550
-New concepts in the management of head & neck cancer:rajavithi medical center,Bangkok,2550

Facial Plastic training
-พ.ค.49 ประกาศนียบัตรการอบรม การปฏิบัติรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้าหัก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มิ.ย.50-ธ.ค.50 อบรมศิลปะความงาม การวาด&การปั้นกับ อ.คมสัน คำสิงหา,อ.สมพงษ์ ปัญญาวงษ์,อ.ชัยชาญ จันทศรี,อ.สุพีเรศร์ อภัยพลชาญ,อ.ปัญญา เพ็ชรชู  วิทยาลัยเพาะช่าง
-ส.ค.50 ดูงานและช่วยผ่าตัด กระดูกใบหน้า&กระดูกขากรรไกร,กระดูกกราม,คาง คณะทันตกรรม ร.พ.จุฬาฯ
-ก.ย.50-ต.ค.50 ดูงาน ศัลยกรรมศีรษะใบหน้าและลำคอ, microvascular-surgery ร.พ.ราชวิถี
-ก.ย.51 ดูงานและช่วยผ่าตัด ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกใบหน้า&กระดูกขากรรไกร,กระดูกกราม,คาง คณะทันตกรรม ร.พ.ชลบุรี
-ต.ค.51 ดูงานและผ่าตัด ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกใบหน้า,ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ร.พ. ระยอง
-The International Symposium & Live Surgery on the Facial Plastic and Reconstructive Surgery, TACSM 2006, Bangkok, Thailand
-2nd Eurasian Congress in Aesthetic and Anti-aging medicine 2008  Bangkok 
-APREF Seoul 2009 (1st Asia Pacific Rhinoplasty Expert Forum)  Seoul, Korea
-International Symposium of Minimal Invasive Plastic Surgery&Dermatology 2011 Bangkok,Thailand

กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

-มี.ค.50 ร.พ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
-มิ.ย.50 ร.พ.ค่ายธนรัตน์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
-ก.ย.50 ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
-ต.ค.50 ร.พ.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
-ธ.ค.50 ร.พ.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
-ก.พ.51 ร.พ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกศ
-พ.ค.51 ร.พ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
-ส.ค.51 ร.พ.ปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
-ก.ย.51 ร.พ.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
-ธ.ค.51 ร.พ.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
-ม.ค.52 ร.พ.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
-มี.ค.52 ร.พ.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
-พ.ย.52 ร.พ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
-มิ.ย.53 ร.พ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
-ก.พ.54 ร.พ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
-มิ.ย.54 ร.พ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
-ก.พ.55 ร.พ.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า 081-6678481,02-6937755

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

facebook:ต่อพงศ์ พลจันทร์ คลิ๊ก

 

 

Joomla templates by a4joomla