ความรู้เกี่ยวกับการดึงหน้า

ผลงานดึงหน้าที่คลินิกมีงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัด ขอให้มั่นใจได้ว่า เทคนิค update ทันสมัย มีความ

ชำนาญ ความประณีต ได้ผลดี การฟกช้ำจะน้อย ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยครับ

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น จะมีการหย่อนคล้อยของผิวหนังบริเวณใบหน้าและลำคอ รวมถึงเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ภายใน

ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ใบหน้าที่เคยเรียบตึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามก็จะดูหย่อนคล้อยไม่เรียบตึงเหมือนเดิม


ซึ่งจะเริ่มเห็นเมื่ออายุประมาณ 30-35ปีและจะเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆปัญหาเรื่องการหย่อนคล้อยของใบหน้านี้ไม่ได้

เกิดขึ้นแค่ชั้นผิวหนังแต่เกิดในทุกๆชั้นของใบหน้า

รูปภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและเนื้อเยื่อภายในที่หย่อนยานลงเมื่อมีอายุมากขึ้น


ปํญหาใบหน้าหย่อนยานนี้เกิดขึ้นทั้งตัวผิวหนัง,ไขมัน,เนื้อเยื่อพังผึดภายในที่หย่อนยานลงทำให้ปัจจุบันยังไม่มียา

หรือครีมที่สามารถแก้ปํญหาการหย่อนคล้อยของใบหน้าอย่างได้ผล 

การผ่าตัดดึงหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขการหย่อนยานของผิวหนังบริเวณใบหน้าและลำคอรวมถึงเนื้อเยื่ออ่อนที่

อยู่ภายในโดยเข้าไปยกกระชับเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในรวมถึงอาจมีการตัดผิวหนังที่หย่อนยานออก ทำให้ใบหน้าดู

กระชับ และเรียบตึงขึ้น ดูอ่อนกว่าวัย


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดึงหน้า

-เทคนิคและวิธีการผ่าตัด

ปัจจุบันมีมากมายหลายเทคนิค ซึ่งมีความแตกต่างกันตั้งแต่การให้ยาชา ตำแหน่งแผลผ่าตัด ความสั้นยาวของแผล

การเลาะและการยกกระชับเนื้อเยื่อภายใน ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ผู้

ทำการผ่าตัด คนไข้ควรจะมีเวลาปรึกษาและอธิบายความต้องการของตนเองให้กับแพทย์ที่ทำการรักษาโดยละเอียด

ก่อนตัดสินใจ

-ความเจ็บปวดและการบวมช้ำ

จะเจ็บเฉพาะตำแหน่งที่ฉีดยาชาบริเวณใบหน้าประมาณ1-2นาที ส่วนการบวมช้ำมักจะมีการบวมช้ำตามปกติไม่มาก

นักโดยจะเป็นมากที่สุดใน3-4วันแรกหลังจากนั้นจะค่อยๆยุบลงจนเป็นปกติภายใน2-4สัปดาห์ ถ้าคนไข้สามารถนอน

พักได้ประมาณ2-3วันและประคบใบหน้าตามคำแนะนำของแพทย์ก็จะช่วยลดบวมได้ดีขึ้น ภายใน1สัปดาห์จะยุบบวม

ลงมาก 7-10วันสามารถตัดไหมได้ แผลจะหายสนิทใน2-3สัปดาห์

-ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ปัญหาที่อันตรายส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้ยาชาแต่พบได้น้อยมาก ส่วนปัญหาอื่นๆเช่น ภาวะเส้นประสาทใบหน้าบาด

เจ็บ ภาวะมีก้อนเลือดใต้ผิวหนัง แผลแยก แผลอักเสบ ก็อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็พบน้อย อย่างไรก็ดีถ้ามีการประเมินก่อน

การผ่าตัดที่ดี เลือกวิธีการผ่าตัดเหมาะสม ผ่าตัดในสถานที่สะอาดใช้เทคนิคปลอดเชื้อ ทำโดยแพทย์ที่มีความรู้

ความชำนาญ มีเทคนิคการผ่าตัดที่ถูกต้อง มีการติดตามการรักษาและสามารถแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ถือว่า

เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยสูงและมีประโยชน์มาก

-หลังทำการดึงหน้าจะมีแผลเป็นหรือไม่

จะมีแผลแต่จะอยู๋ในจุดที่ใช้ซ่อนแผลได้ดี ถ้าเย็บแผลด้วยความประณีตจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแผลเป็นนูนและแผล

จะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆหลังจาก2-3สัปดาห์

 -มีวีธีอื่นๆที่สามารถดึงหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่

การหย่อนยานของใบหน้าเกิดขึ้นเพราะการเสื่อมสภาพของผิวหนังและเนื้อเยื่อภายใน มีการยืดออกและตกลง การ

ผ่าตัดทำเพื่อเข้าไปยกเนื้อเยื่อและผิวหนังซึ่งต้องมีแรงดึง ผิวหนังส่วนเกินก็ตัดออก อาจมีการลดหรือเพิ่มไขมันบาง

จุด ปัจจุบันยังไม่มีเทคนิคที่อื่นๆที่มีประสิทธิภาพทดแทนการผ่าตัดดึงหน้าได้ เทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่เป็น

เทคนิคที่ใช้ในการยกเนื้อเยื่อภายในให้ได้ผลดีและอยู่ได้นาน การบอบช้ำที่ลดลงซึ่งหมายถึงระยะเวลาพักฟื้นที่สั้น

ขึ้น แผลที่เล็กลงมากกว่า

-วิธีดูแลรักษาอย่างไรบ้างหลังการดึงหน้าแล้ว

หลังผ่าตัดประมาณ2 วันแรก ให้ประคบเย็นที่บรืเวณหน้าใบหูได้บ่อยๆ อาจจะทุก15-20 นาทีเป็นระยะ เพื่อลดอาการ

บวมและอาการปวด ช่วงนอนถ้าไม่สามารถประคบได้ไม่เป็นไร

วันที่3 หลังผ่าตัดถ้าอาการปวดลดลง ให้เริ่มเปลี่ยนเป็นประคบอุ่น เป็นระยะๆแทน เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวรเนื้อเยื่อ

แผลจะสมานได้ดี

-ดึงหน้าจะอยู่ได้นานกี่ปี
ขึ้นกับเทคนิคที่ใช้ของแพทย์แต่ละคน เทคนิคสมัยใหม่ที่ใช้จะทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น ประมาณ5-10ปีแต่ยังดูเป็น

ธรรมชาติ ผลที่ได้จะคงอยู่ได้นานดูอ่อนกว่าอายุไปตลอด แต่ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงบ้างตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้น
รูปเหล่านี้ทุกภาพเป็นผลงานของนพ.ต่อพงศ์ ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้วครับ 

ศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้าราคา 80000-120000 บาท

นัดหมายที่ 0816678481,026937755

สอบถามทางข้อความเพิ่มเติม facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ้ก

ดูรีวิวการดึงหน้าที่นี่
https://www.facebook.com/media/set/…

รีวิวการผ่าตัดดึงหน้าหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

 

รีวิวการผ่าตัดดึงหน้าหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

 "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ดึงหน้าหมอต่อพงศ์

 

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

 "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ดึงหน้าหมอต่อพงศ์

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ดึงหน้าหมอต่อพงศ์

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

 

ภาพก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ภาพก่อนและหลังดึงหน้า 

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้าภาพก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 

 

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้าก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังดึงหน้า 2 เดือน
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังดึงหน้า 3 สัปดาห์(คนไข้เคยทำตาบนและตาล่างจากที่อื่น)
ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาบนและล่างจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังการดึงหน้าส่วนล่าง 4 สัปดาห์
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังดึงหน้าร่วมกับตกแต่งหนังตาบน 3 สัปดาห์
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย


"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า 6 สัปดาห์
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า 4 สัปดาห์
ก่อนและหลังการดึงหน้าร่วมกับการลดตีนกา

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้าร่วมกับการลดตีนกา

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้าร่วมกับการลดตีนกา

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า

ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ภาพก่อนและหลังการดึงหน้า 1 สัปดาห์
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

รีวิวภาพศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

นายแพทย์ต่อพงศ์ พลจันทร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมสร้างใบหน้า

ดึงหน้าด้วยเทคนิคที่ดี  ปลอดภัย ฟกช้ำน้อย 

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิก 081-6678481,02-6937755

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ส่งข้อความสอบถามเพิ่มเติมที่ facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า