ริมฝีปากและคาง

ริมฝีปากและคาง
ริมฝีปากและคางเป็นองค์ประกอบของความสวยงามบริเวณใบหน้าส่วนล่าง ขนาดของริมฝีปากที่มีความพอดี มีรูปลักษณะที่สวยงามในตัวเอง ริมฝีปากบนล่างได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน  และมีลูกคางที่รับกับรูปหน้าจะทำให้ใบหน้าดูสวยงามมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเสริมคาง 18000 บาท

ตกแต่งริมฝีปาก อย่างละ 16000

นัดหมายที่ 0816678481  , 026937755

รีวิวการตกแต่งริมฝีปาก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1987584631274943&type=3

ส่งข้อความปรึกษาทางfacebookหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ๊ก


รูปเหล่านี้เป็นผลงานคลินิกได้ขออนุญาตจากคนไข้แล้วครับ 

รีวิวการตกแต่งริมฝีปาก  รูปก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและคาง 3 สัปดาห์  

ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

นายแพทย์ ต่อพงศ์ พลจันทร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

 

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า 0816678481 , 026937755

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ส่งข้อความปรึกษาทางfacebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า คลิ๊ก