ริมฝีปากและคาง

ริมฝีปากล่างและคาง
ริมฝีปากและคางเป็นองค์ประกอบของความสวยงามบริเวณใบหน้าส่วนล่าง ขนาดของริมฝีปากที่มีความพอดี มีรูปลักษณะที่สวยงามในตัวเอง ริมฝีปากบนล่างได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน  และมีลูกคางที่รับกับรูปหน้าจะทำให้ใบหน้าดูสวยงามมากขึ้น
รูปเหล่านี้เป็นผลงานคลินิกได้ขออนุญาตจากคนไข้แล้วครับ 

รีวิวการตกแต่งริมฝีปาก  รูปก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและคาง 3 สัปดาห์  

ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังแก้ไขริมฝีปากและเสริมคาง

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

นายแพทย์ ต่อพงศ์ พลจันทร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า

 

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า 081-6678481,02-6937755

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ติดตาม facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า คลิ๊ก

 

TRANSLATE