การตกแต่งหนังตาบนและการทำตาสองชั้นในผู้ชาย


               ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเข่นโครงสร้างทางกระดูกและบุคคลิกภาพที่เป็นพื้นฐานของผู้ชายและผู้หญิงมีความ

แตกต่างกัน เทคนิคการตกแต่งหนังตาและการทำตาสองชั้นจึงมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดบางประการ

การตกแต่งหนังตาและทำตาสองชั้นปกติจะสร้างลักษณะที่ประณีต,ความสดใส แต่ความอ่อนหวานในดวงตาถ้าเกิด

ขึ้นมากเกินในในผู้ชายอาจจะขัดกับบุคคลิกภาพเดิมทำให้ดูไม่เหมาะสมได้


 

นัดหมายที่ 0816678481,026937755

 

ส่งข้อความสอบถามเพิ่มเติมที่facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ๊ก 

ภาพเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้วครับ 

 

ภาพเหล่านี้เป็นผลงานของหมอต่อพงศ์คลินิกจริง ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วครับ

 

ผู้ใด,เวบไซด์หรือคลินิกใดแอบอ้างนำรูปไปใช้เป็นผลงานตัวเองทางคลินิกจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

 

 ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ตาบนหมอต่อพงศ์

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ตาบนหมอต่อพงศ์

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ก่อนและหลังตกแต่งหนังตาบนและแก้ไขถุงใต้ตา

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาตก

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาตก

ภาพรีวิวการทำตาสองชั้นตกแต่งหนังตาแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

 

ก่อนและหลังการแก้ไขหนังตาตก

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"


ดูราคาค่ารักษา คลิ๊กที่นี่

 

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิก 081-6678481,02-6937755

 

สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 ส่งข้อความสอบถามเพิ่มเติมที่ facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ้ก