minimal invasive short scar facelift

                            ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)เทคนิคการดึงหน้าแบบแผลสั้น(minimal invasive short scar facelift)     
                  เมื่อมีอายุมากขึ้น ย่อมมีการเสื่อมสภาพของชั้นผิวหนังบนใบหน้า มีการหย่อนยานของเนื้อเยื่ออ่อนและ

พังผืดที่อยู่ลึกลงไปทำให้เกิดปัญหาใบหน้าดูหย่อนยาน ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากมายหลาย

วิธี แต่วิธีการที่เป็นมาตรฐาน คือการทำผ่าตัดดึงหน้า เนื่องจากสามารถแก้ปัญหาความตึงของผิวหนังลงถึงชั้นไขมัน

และพังผืดภายในได้ โดยมีแรงดึงเพื่อต้าน การหย่อนคล้อยที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและถาวร

 


 


                 ปัญหาสำหรับการดึงหน้าในสมัยก่อน คือการมองเห็นแผลเป็นที่ชัดเจน  แผลที่ยาวตั้งแต่กลางศีรษะ

จนถึงหลังหู  การพักฟื้นที่ใช้เวลานาน ผลลัพธ์ที่ดูไม่ธรรมชาติคือตึงขึ้นมากทางด้านข้างแต่ส่วนกลางยังดูหย่อน

ยาน   สำหรับการผ่าตัดดึงหน้าแบบซ่อนแผลทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนั้น ทำให้หลังผ่าตัดจะมองไม่เห็นแผลหรือ

เห็นเพียงเล็กน้อย ในอดีต การซ่อนแผลแบบนี้ยังมีข้อจำกัดคือ จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไม่มากนัก มีปํญหาเรื่องไรผม

ด้านข้างบริเวณจอน เลื่อนขึ้นไปมาก จนอาจจะดูเหมือนจอนหายไป  เป็นลักษณะที่ไม่

สวยงาม                                                                                   
               ปั
จจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิค เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ คือมีการดึงที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มีการยกกระชับ

ใบหน้าทั้งส่วนบน ส่วนกลาง  ส่วนล่าง  ไม่จำเป็นต้องตัดผมออกมากทำให้ไม่มีปัญหาไรผมเลื่อนขึ้นมากจนผิด

ธรรมชาติ โดยที่ยังคงซ่อนแผลไว้ได้ หรือเห็นแผลเล็กน้อย สามารถทำได้โดยการใช้ยาชาเพียงอย่างเดียว หรือใช้

การดมยาสลบร่วมด้วยและเทคนิคนี้สามารถใช้ร่วมกับการสลายไขมันทางด้านใน ในคนไข้ที่มีปัญหาไขมันสะสมบน

ใบหน้าได้เป็นอย่างดี  

ประโยชน์ของการทำผ่าตัดดึงหน้าวิธีนี้ ทำให้มีระยะพักฟื้นที่สั้นลงเพียง ไม่กี่วันวันก็สามารถทำงานได้ตามปกติ  ไม่

จำเป็นต้องพันแผลไว้รอบศรีษะและยังได้ผลดีโดยไม่ต้องมีแผลที่ยาว แผลจะซ่อนอยู่ทำให้ดูสวยงามขึ้นอย่างเป็น

ธรรมชาติ

                                                             
อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการหย่อยคล้อยของใบหน้าย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคนกรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธี

เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายไป

ติดต่อสอบถามที่คลินิก 0816678481,026937755

สอบถามทางfacebookหมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ๊ก


รูปก่อนและหลังการดึงหน้า(ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้วครับ)

 

ภาพเหล่านี้เป็นผลงานของหมอต่อพงศ์คลินิกจริง ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วครับ

 

ผู้ใด,เวบไซด์หรือคลินิกใดแอบอ้างนำรูปไปใช้เป็นผลงานตัวเองทางคลินิกจะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด


"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย


ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังดึงหน้า(คนไข้ทำตาล่างและเสริมจมูกจากที่อื่น)

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"
ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ก่อนและหลังการดึงหน้า

ใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

"ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล"

ติดต่อหมอต่อพงศ์คลินิก 081-6678481,02-6937755 


สามารถพบและปรึกษาแพทย์โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 สอบถามทางข้อความเพิ่มเติมที่facebook หมอต่อพงศ์คลินิกศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าคลิ๊ก